Liittohallitus


Liiton hallintoa johtaa liittohallitus.
Liittohallituksen tulee huolellisesti hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä edustajakokousten päätösten mukaisesti.

Liittohallituksen puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja.
Puheenjohtajan lisäksi liittohallitukseen valitaan 3-12 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Liittohallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallinnon päätösten toimeenpanosta vastaa liiton toimisto.
Toimisto sekä tarvittaessa perustettavat työryhmät valmistelevat esityksiä hallinnolle. 

KTK:n liittohallitus, toimikausi 2022–2025 (valittu KTK:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 10.12.2021). Suluissa henkilökohtainen varajäsen.

Sari Estilä (TEHO), puheenjohtaja
KTL: Timo Mattila, 1. varapuheenjohtaja (Eva-Lisa Karlsson)
SKT: Tomi Jormanainen, 2. varapuheenjohtaja (Jyrki Pohjankylä)
EATL: Tuomas Kautto, (Timo Tarvainen)
KRI: Heikki Laristo,  (Trang Huynh-Nguyen)
KI: Pekka Nikulainen, (Heini Löytty)
TEHO: Eeva Gräsbeck (Päivi Koskimäki)
SEAL: Lasse Lahdenmaa (Simo Väisänen)

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on myönnetty Risse Koposelle, jäsen, ja Sari Heinolle, varajäsen, Kiinteistölaitoksen Tekniset Toimihenkilöt KITE ry.