Liittohallitus


Liiton hallintoa johtaa liittohallitus.
Liittohallituksen tulee huolellisesti hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain, liiton sääntöjen sekä edustajakokousten päätösten mukaisesti.

Liittohallituksen puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja.
Puheenjohtajan lisäksi liittohallitukseen valitaan 3-12 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Liittohallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Hallinnon päätösten toimeenpanosta vastaa liiton toimisto.
Toimisto sekä tarvittaessa perustettavat työryhmät valmistelevat esityksiä hallinnolle. 

KTK:n liittohallitus, toimikausi 2018–2021 (valittu KTK:n edustajakokouksessa 15.11.2017).
Suluissa henkilökohtainen varajäsen.

Sari Estilä (KST), puheenjohtaja
KRI: Heikki Tuominen 1. varapuheenjohtaja (Petri Pucilowski)
EATL: Mikko Piironen 2. varapuheenjohtaja (Timo Tarvainen)
SKT: Matti Sairanen, (Jyrki Pohjankylä)
KI: Pekka Nikulainen, (Heini Löytty)
KTL: Timo Mattila (Eva-Lisa Karlsson)
TEHO: Eeva Gräsbeck (Sami Räsänen)
KITE: Jaana Kulju (Noora Vuorinen)
SEAL: Lasse Lahdenmaa (Simo Väisänen)