Palkkaneuvonta

Palkan suuruus ja sen määräytymisen perus teet määräytyvät sovellettavan työ- ja virkaeh tosopimuksen mukaan. KTK:laiseen jäsenistöön sovellettavia kunnallisia sopimuksia ovat Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) ja toisena Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES).

Yksityissektorilta jäsenkuntamme sopimusaloja ovat Energiateollisuuden toimihenki- löiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset (ET) sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (AVAINTES). Laboratorioalalla on oma laboratorioalan työehtosopimus.

Palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä paras asiantuntija-apu saadaan usein paikalliselta JUKO/KTN:n luottamusmieheltä tai pääluottamusmieheltä. Paitsi että he huolehtivat siitä, että työpaikoilla noudatetaan työelämän pelisääntöjä, he myös neuvottelevat työnantajan kanssa palkkauksen epäkohdista ja muistakin sopimuksenvaraisista soveltamis- ja tulkintakysymyksistä.

Luottamusmiehet saavat tukea omalta KTN:n paikallisyhdistykseltään sekä liiton toimihenkilöiltä, ensisijaisesti työmarkkina-asiamiehiltä.

Jäsensivujen Edunvalvonta-osiosta löytyy yksityiskohtaisempia tietoja palkkauksesta, palkkasuosituksista ja - taulukoista (vaatii kirjautumisen).

Työttömyyskassa

Liittyessäsi jäseneksemme voit liittyä samalla Työttömyyskassa Aarian jäseneksi.

Jos jäsen täyttää määrätyt edellytykset, Aaria-kassa maksaa jäsenelle seuraavia etuuksia:
ansiopäiväraha (mm. ansioon suhteutettutyöttömyyspäiväraha)
vuorottelukorvaus (vuorotteluvapaatavarten)

Näistä etuuksista saat tietoa suoraan työttömyyskassamme asiakaspalvelusta:
asiakaspalvelu@aariakassa.fi, puhelinpalvelu 020 7655 900 (ti ja to klo 9.00-11.30, ke klo 12-14).
www.aariakassa.fi