Työsuhdeneuvonta

KTK:n työsuhdeneuvonta:
tyosuhdeneuvonta@ktk-ry.fi
puhelin 09 4257 7491 (arkisin klo 14–16)

KTK:n työsuhdeneuvonnan tarkemmat yhteystiedot löydät tästä.

Neuvonta työsuhdeasioissa

Saat työpaikan ongelmatilanteissa asiantuntijoiltamme neuvonta-apua – vaikka heti ensim- mäisenä työpäivänä. Kukaan ei halua riidellä, mutta jos suksesi menevät ristiin työnantajasi kanssa, lähin luottamusmies tukee Sinua. Suuremmissa ristiriidoissa tuemme sinua myös oikeudenkäyntien aikana.

KTK:n jäsenjärjestöjen henkilöjäsenille annetaan työsuhdeneuvontaa alueasiamiesten, liiton juristin ja neuvottelujärjestöjen toimesta.

Liittoon kannattaa ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:

  • työsopimuksen solmiminen ja tulkinta
  • irtisanomiset ja lomauttamiset
  • vuosiloma-asiat
  • työaikakysymykset, ylityökorvaukset ja niiden korvausperusteet
  • palkkasaatavat
  • palkkaneuvonta, alkupalkkasuositukset, palkkausjärjestelmät
  • yhteistoimintamenettely
  • henkilöstön edustus hallinnossa
  • työsuhteisiin liittyvä sosiaaliturva

KTK antaa lisäksi ohjeita erimielisyyksien selvittämiseksi työpaikoilla yhdessä luottamusmiehen kanssa. Tarpeen vaatiessa liitto myös osallistuu neuvotteluihin.

Palvelut kattavat myös neuvottelut liittojen välillä neuvottelujärjestyksen mukaisesti sekä – jos neuvottelut eivät auta – asian viemisen oikeuteen oikeusturvavakuutuksen turvin.