Veteraanikerho ja eläkeläisten edunvalvonta

Eläkeläisten järjestäytyminen KTK:ssa               

KTK:n rekisteröimätön veteraanikerho hoitaa eläkeläisten edunvalvontaa vaikuttamalla KTK:n, KTN:n ja Akavan kautta eläkkeisiin, verotukseen, sosiaalipalveluihin ja muihin eläkeläisten asemaan vaikuttaviin asioihin.

Jos henkilö on eläkkeelle jäämisvuonna maksanut jäsenmaksua vähintään veteraanikerhon jäsenmaksun suuruisen summan, häneltä ei peritä kyseisenä vuonna erikseen veteraanikerhon jäsenmaksua. Eläkkeelle jäädessä jäsenen tulee toimittaa KTK:n toimistolle muutosilmoituslomake, jonka voi joko tulostaa oheisesta linkistä tai pyytää KTK:ta lähettämään lomake postitse ottamalla yhteyttä KTK:n jäsenpalveluun.

Kerhon jäsenet nauttivat kaikista liiton jäseneduista. KTK:n ottama Liittovakuutus kuitenkin päättyy sen vuoden lopussa, jona jäsen täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen jäsen voi ostaa itselleen jatkuvan matkavakuutuksen Turvasta.

Veteraanikerhon toimintaan voivat osallistua kaikki eläkkeellä olevat KTK:n jäsenet, jotka ovat maksaneet eläkeläisjäsenmaksun. Kerho pitää syksyllä vuosikokouksensa, joka valitsee kerhon toimintaa ohjaavan hallituksen. Hallitus kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Veteraanikerhon jäsenmaksu (KTK:n eläkeläisjäsenmaksu) vuonna 2023 on 39,00 euroa/vuosi, yli 70-vuotiailla eläkeläisillä 23 euroa/vuosi. Lasku lähetetään kotiin kerran vuodessa.

Lisätietoja kerhon toiminnasta ja jäsenten esitykset kerhon toimintaan:  puheenjohtaja Paul Volotinen, puh 050 593 2369  paul.volotinen@gmail.com

KTK:lla on edustus myös Akavan senioriverkostossa. Jäsenenä verkostossa Seppo Kaivola. Kerho pitää epävirallista yhteistyötä myös muiden eläkeläisyhteisöjen kanssa.