Mediakortti, graafinen ohjeisto ja logot

 MEDIAKORTTI

Tässä mediakortissa on joitain taustatietoja KTK:sta viestimille.
 
Jäsenistö
KTK:n jäseneksi voivat liittyä kaikkien alojen tekniset. Tällä sivulla on linkki KTK-esitteeseen, jossa kerromme enemmän jäsenkuntamme koulutustaustoista, ammattinimikkeistä, työnantajista, vastuualueista ja toimialueista.  Jäsentemme keski-ikä on 55 vuotta. Jäsenistämme 32 % on naisia ja 68 % miehiä.
 
Markkinointihinnasto
KTK:lla ei ole erillistä printattua eikä sähköistä lehteä, vaan esittelemme toimintaamme verkko-   ja facebook -sivujemme kautta.
Yhteistyökumppanit voivat esitellä toimintaansa KTK:n jäsenille nettibannereilla tai perinteisillä ilmoituksilla KTK -kalenterissa ja esitteissä.

Markkinointihinnoista sovitaan erikseen.

Markkinointisopimukset ja lisätiedot
Järjestösihteeri Emmi Pajunen, 045 675 0201, emmi.pajunen@ktk-ry.fi

Tuntematon tiedostomuoto KTK_Logokansio.zip  (1.4 MB)