Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla
Maamme suurin julkista sektoria koskettava organisaatiouudistus on käynnissä. Ammattijärjestönä olemme tehneet selvityksiä, että miten kentällä työskentelevät jäsenemme ja johtavat virkamiehet näkevät uudistukset, niiden toiminnalliset prosessit ja tehtävien sijoittumisen sujuvuuden kannalta katsottuna. Näitä arvokkaita arjen toimijoiden näkemyksiä kannattaa ottaa huomioon periaatelinjauksia tehtäessä ja toimintoja uudelleen organisoitaessa
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn asema valtiosektorin suurimpana pääsopijajärjestönä vahvistuu, kun Ammattiliitto Ava liittyy sen jäseneksi. Avan muodostaa kolme valtiosektorin ammattiliittoa, Tullivirkamiesliitto, Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ja Verovirkailijain Liitto. Avan jäsenmäärä on 5 700.
Kunnille on valtion suunnasta annettu tulevaisuuden isoimmaksi tehtäväksi hoitaa kunnan elinvoimaisuus kuntoon. Maan hallitus on myös maakuntauudistuksen tavoitteissa asettanut, että kaikissa kunnan päätöksissä tulee näkyä sosiaali- ja terveyspoliittinen arviointi. Kuntatekniikan osuus kunnan tehtävissä tulee näillä näkymin kasvamaan, koska kaikki kuntatekniikan tehtävät vaikuttavat kuntalaisten turvallisuuteen, terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen eli kokonaisuutena kunnan elinvoimaisuuteen.
Sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin työvoiman pakkosiirto. Hallituksen ja median taholta puhutaan vain hallintouudistuksesta ja unohdetaan yli 200 000 ihmistä, jotka elävät pitkässä piinassa, tietämättä mitä huominen tuo tullessaan. Nämä samat ihmiset ovat saaneet myös kokea julkista halveksuntaa ja syyttelyä maamme huonosta tilasta, koska ovat töissä julkisella sektorilla.
Vanhoja rakenteita ja toimintoja on kyseenalaistettava, jotta resurssit kohdistuvat oikeasti jäseniä koskeviin asioihin. Tätä ei kuitenkaan tehdä palkansaajien yhteistyön kustannuksella.
Neuvottelutulokset on hyväksytty ehdollisina siten, että sopimusten voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskusjärjestöjen toteavan, että tehdyillä neuvottelutuloksilla on työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseksi riittävä kattavuus ja että keskusjärjestöt allekirjoittavat kilpailukykysopimuksen.
Juko tyytyväinen muodostuneeseen neuvottelutulokseen
MTV 3 uutiset 29.5 (29.5.2016)
Uutisjuttu kilpailukykysopimuksen aikarajan lähenemisestä myös kuntapöydässä
Kilpailukykysopimuksen pullonkaulaksi on muodostumassa lisätyöpäivistä sopiminen
Kuntaneuvottelut etenivät - työaikapankki jo pitkällä
KTK on hankkinut jäsenten käyttöön uuden jäsenedun; UUTEEN TYÖHÖN-VERKKOVALMENNUKSEN. Verkkovalmennukseen pääsevät 30 ensimmäistä mukaan ilmoittautunutta, mutta etusijalla ovat työttömät jäsenemme.