Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Kilpailukykyneuvottelut etenevät verkkaisesti, mutta ratkaisua haettaneen toukokuun viimeisellä viikolla.
Varatuomari Petri Keskitalo, Eversheds Asianajotoimistosta kertoo asuntokauppoihin liittyvistä vaikeuksista ja mahdollisista ongelmista.
Vuosi on vaihtumassa ja on aika sulkea vuoden tapahtumat. Puheenjohtajamme ottaa vielä kantaa kuluneeseen vuoteen ja luotsaa liittoamme tulevalle vuodelle.
Valtion suunnitelmat sote- ja itsehallinto alueista tulee vaikuttamaan viranomaispalveluihin.
TS:n palkankorotukset vuonna 2016 tapahtuvat kahtena eri ajankohtana
Julkisen sektorin työntekijöiden puolustajat ovat kummallisen hiljaa, vaikka hallituksen esittelemät pakkolait heikentäisivät kohtuuttomasti yhden ryhmän työehtoja ja kohdistuisivat erityisesti naisiin.
Olli Luukkainen valittiin jatkamaan neuvottelujärjestö JUKOn ruorissa seuraavat 2 vuotta
KTK laittoi SOTE ohjaus- ja projektiryhmän jäsenille vahvan kannanoton siitä, että ympäristöterveydenhuoltoa ei tule liittää SOTE-uudistukseen. Kannanoton pohjana on jäsenillemme tehty kysely viranomaistoiminnasta ja sen kehittämisestä.
Julkisalan palkansaajat torjuvat tiukasti hallituksen eduskunnalle antaman esityksen pisimpien vuosilomien lyhentämistä.
Palkansaajien keskusjärjestöjen yhteinen mielenilmaus on Helsingissä 18.9
JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi osaltaan palkkaratkaisut KT ja pääsopijajärjestöt pääsivät 25.6.2015 neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksen (tyka) toisen jakson sopimuskorotuksista. JUKOn kunnan neuvottelukunta hyväksyi KVTES- ja TS- sopimuksia koskevat neuvottelutulokset tänään maanantaina. Sopimukset ovat voimassa 13 kuukautta 1.1.2016–31.1.2017. Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Kaikkiaan kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia. JUKOn hallitus käsittelee sopimuksia myöhemmin tällä viikolla.
Avaintyönantajat AVAINTAn työehtosopimuksesta neuvottelutulos 26.6. AVAINTES:sta saavutettiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos toisen sopimusjakson 1.2.2016 – 31.1.2017palkankorotuksista. Palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 15.3.2016 lukien, korotus on 16 euroa kuukaudessa kuitenkin vähintään 0,43 %. Myös henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.
KT:n ja pääsopijoiden yhteinen neuvottelutiedote Kunta-alalla on saavutettu neuvottelutulokset kaikille viidelle sopimusalalle vuoden 2016 palkantarkistuksista. Palkantarkistukset tehdään vuosien 2014 - 2016 virka- ja työehtosopimuksiin. Suomen suurimman sopimusalan, kunta-alan, sopimusten piirissä työskentelee 429 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-ala työllistää viidenneksen Suomen kaikista palkansaajista ja sen palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 21,2 miljardia euroa. Neuvottelutulokset syntyivät tänään 25.6. kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) muuttamisesta. Jo aiemmin tällä viikolla päästiin neuvottelutulokseen kunnallisten lääkärien virkaehtosopimuksen muuttamisesta (LS). Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle 1.1.2016 - 31.1.2017 ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Kunta-alan sopimusten kustannusvaikutus 13 kuukauden sopimusjaksolla on 0,59 prosenttia. Kunta-alan sopijaosapuolten hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksia 1.7. mennessä.
KTK teki uudelle eduskunnalle kuntainfraan liittyvän kyselyn juuri kiivaampien hallitusneuvotteluiden aikaan. Hallitusohjelmassa on infra-asioihin kiinnitetty huomiota, mutta onko tarpeeksi? Kansanedustajien vastaukset tukevat KTK:n käsitystä infran ylläpidosta ja vastuista.
Julkisten alojen eläkeratkaisu on saatu valmiiksi ja tulos on hyvin samanlainen kuin yksityisen sektorin jo aiemmin sovittu ratkaisu. Ns. "vanhoihin" henkilökohtaisiin eläkeikiin ei puututtu, mutta ammatillisiin eläkeikiin on esityksen mukaan tulossa muutos. Palkansaajajärjestöt vastustavat ammatillisten eläkeikien nostoa.