Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Pääset seuraamaan Uuden Keskusjärjestöhankkeen kuulumisia juuri avatuilta kotisivuilta.
Juha sipilän kokoaman Yhteiskuntasopimuksella hinta oli liian kova
Eläkeuudistuksen kolmikantavalmistelu on saatu päätökseen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti lakimuutosten valmistelun heti, kun työmarkkinajärjestöt olivat sopineet työeläkeuudistuksesta viime syyskuussa. Eläkesopimuksen ulkopuolelle jäi paljon yksityiskohtia, jotka on nyt STM:n johdolla ratkaistu.
KTK Tekniikan Asiantuntijoiden järjestötutkimus kokonaisuudessaan on nyt luettavissa. Tutkimuksen osina olivat myös kyselyt keskusjärjestöille (AKAVA, SAK ja STTK) ja eduskuntapuolueille. Yhteenvedot näistäkin kyselyistä on nyt luettavissa
Kainuussa suunnitellaan alueen ainoan elintarvike- ja ympäristölaboratorion lakkauttamista. Kuinka toteutuu Kainuulaisten ja Kainuun yrittäjien yhdenvertaisuus, jos näytteitä joudutaan kuljettamaan vieläkin pidemmän matkaa kuin tällä hetkellä?
Eläkeuudistus (26.9.2014)
Pitkään neuvoteltu eläkeratkaisu on hyväksytty muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kuin AKAVAn hallinnoissa. Eläkeratkaisu sisältää merkittäviä muutoksia eläke-etuuksiin. Tarkoitus on, että tosiasiallinen eläkkeelle jäämisikä nousisi vähintään 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Ratkaisun on tarkoitus myös mm. pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta runsaan prosenttiyksikön (1,1%).
(31.1.2014)