Tiedotteet ja esittelyaineisto

Uutisia

Vuoden 2021 edustajakokouksen tiedote ottaa kantaa sopimuskentän muutoksiin.
Akava esittää työturvallisuuslain kokonaisuudistusta työn psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi ja työsuojelun parantamiseksi. Akava painottaa, että laissa pitää säätää täsmällisesti psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja työsuojelullisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Työsuojelun yhteistoiminta pitää Akavan mielestä siirtää osaksi työturvallisuuslakia.
– korjausliikkeestä uhkaa tulla iso lasku, ”On harhaanjohtavaa politiikkaa vaieta palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista”
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO torjuu ylimpien virkamiesten siirtymäkarenssin pidentämisen nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen.
– JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla
– Työpaikkakohtaisesta sopimisesta apuja henkisen ja fyysisen kuorman keventämiseen
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK ja Työttömyyskassa Statia sulautuvat JATTK-työttömyyskassaan. Uusi Työttömyyskassa Aaria aloittaa toimintansa 1.1.2021.
Kunnissa eri puolella Suomea tehdään tällä hetkellä päätöksiä ensi vuoden talousarviosta. Koronapandemian aiheuttama taloustilanteen heikentyminen on nostanut keskusteluun myös kuntien henkilöstömenojen leikkaukset. Erityisesti poikkeusaikoina henkilöstöstä leikkaaminen on lyhytnäköistä.
KTK:n jäsenet eivät tee lakonalaista työtä.
”On kestämätöntä, jos julkinen sektori itse heikentää työllisyyttä ja kasvattaa irtisanomalla työttömyysmenoja”
JUKO vaatii kuntia turvaamaan henkilöstönsä jaksamisen.
Avaintes on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus.