KTK:n edustajakokoustiedote 26.11.2015

26.11.2015

Valtion suunnitelmat sote- ja itsehallinto alueista tulee vaikuttamaan viranomaispalveluihin.

KTK Tekniikan Asiantuntijat Ry

26.11.2015

EDUSTAJAKOKOUSTIEDOTE

 

 

TEKNISET VIRANOMAISPALVELUT TUKEVAT TOISIAAN

Kuntien tulevaisuuteen on odotettavissa suuria muutoksia maan hallituksen päättämien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja siihen liitetyn alueellisen hallinnon uudistuksen myötä. Näissä uudistuksissa tullaan muokkaamaan kuntien ja valtion viranomaistoimintojen tehtävänjakoa ja päällekkäisyyksiä.

Viranomaistoiminnot leveämmille harteille

Viranomaistoiminnoista ympäristöterveydenhuolto sekä palo- ja pelastustoimi on esitetty siirrettäviksi uusille itsehallintoalueille. KTK:n alkuvuonna 2015 toteuttaman selvityksen mukaan tuli esille, että jäsenemme haluaisivat yhdistää rakennusvalvonnan, kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnot. Kunnissa, joissa yhdistämisiä on tehty, koettiin suurimmaksi hyödyksi kehittämisosaamisen ja karttuvien taitojen lisääntyminen sekä toiminnan tehostuminen. Nyt on selvitettävä, miten viranomaistoimintojen tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus turvataan, jos peruskuntien tehtäväksi on jäämässä vain perusopetus ja ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö? Viranomaistoimintoja kehitettäessä on kuitenkin aina otettava huomioon alueiden erityispiirteet. Teknisten viranomaispalveluiden sijoittamisella riittävän lähelle toisiaan turvataan prosessien sujuvuus ja mahdollistetaan joustava päätöksenteko.

Kuka vastaa huoltovarmuudestamme?

Viimeisten viikkojen kansainväliset terrorismiuutiset ja kotimaan sähköjakelun ongelmat ovat taas herättäneet kysymyksiä huoltovarmuudesta kriisitilanteissa. Infrastruktuurin on oltava yhteiskunnan vastuulla. Yhteiskunnan tehtävänä on huolehtia, että investointivajetta ei kasvateta enää lisää. Yhteiskunta ei voi ulkoistaa huoltovarmuutta, vaan julkisen sektorin on varmistettava jatkuva tekniikan osa-alueiden toimintamallien ja –prosessien kehittäminen huoltovarmuuden varmistamiseksi. Julkisen sektorin tarkoituksenmukaisella ja suunnitelmallisella alasajolla vaarannetaan huoltovarmuus, mutta myös koko hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus. Osaavaa henkilöstöä tarvitaan, jotta teknistynyt yhteiskunta toimii ja tuottaa tarvittavat palvelut ja lähtökohdat niin kansalaisille kuin elinkeinoelämälle

Lisätietoja: puheenjohtaja Keijo Houhala 0400 551175