Korona-kevään jälkeen odotettavissa korona-syksy – vakava huoli työntekijöiden hyvinvoinnista

20.8.2020

JUKO vaatii kuntia turvaamaan henkilöstönsä jaksamisen.

Kunta-alan noin 130 000:ta akavalaista palkansaajaa edustava neuvottelujärjestö JUKO arvioi, että korona-kevään jäljiltä kuntatyöntekijät työskentelevät nyt jaksamisensa äärirajoilla.

– Osa kuntien henkilöstöstä päätyi koronan takia välittömästi lomautetuiksi, osa poikkeuksellisen raskaan työkuorman alle joko koronanhoidon eturintamassa tai etätyössä. Myös huoli epidemian vaikutuksista terveyteen tai talouteen on syönyt ihmisten henkisiä ja fyysisiä voimavaroja, huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) painottaa, että ”rasitusta lisäävät puutteelliset resurssit”.

– Henkilöstöresurssien turvaamiseksi valtion on huolehdittava ensi vuoden budjetissa kuntien riittävästä rahoituksesta. Julkisalojen työntekijät turvaavat yhteiskunnan toimintaa, poikkeusoloissa heidän työnsä merkitys korostuu entisestään. Lomautukset tai muut henkilöstöön kohdistuvat leikkaukset ovat suurta ajattelemattomuutta – suorastaan vastuuttomuutta kansalaisten turvallisuutta ja terveyttä kohtaan.

Arviot pandemian toisesta tulemisesta syksyllä ovat jo herättäneet vakavan huolen henkilöstön jaksamisesta.

– Tilanteen pitkittyessä ja epävarmuuden jatkuessa tärkeintä on huolehtia kaikkien työntekijöiden palautumisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Tätä työnantajalta edellyttää myös laki, Luukkainen tähdentää.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ratkaisemaan tilanteen, jos työkuorma vaarantaa työntekijän terveyden. Työpaikalta on löydyttävä keinot olosuhteiden arviointiin ja toimivat käytännöt epäkohtien korjaamiseksi.

 

Kiitosta irtisanomisista ja lomautuksista luopuneille kunnille

 

JUKO kiittää niitä jo yli sataa kuntaa, jotka talouden ongelmista huolimatta ovat luopuneet lomautuksista, irtisanomisista ja osa-aikaistamisesta.

– Näissä kunnissa päättäjien arvot ovat kohdillaan, Luukkainen arvioi.

Löfgren muistuttaa, että poikkeusolojen epävarmuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet korostavat erityisesti esimiesten työn tärkeyttä.

– He tarvitsevat tukea nyt ja koronan jälkeisessä ajassa, joka tarjoaa mahdollisuuden uudistaa työntekoa ja johtamista. Vaikka kuntatalous on poikkeuksellisen kovilla, voimavaroja jaksamisesta huolehtimiseen on löydyttävä.

Olli Luukkainen ja Maria Löfgren ovat paikalla Lappeenrannassa kuntien tulevaisuutta pohtivassa seminaarissa 20.–21. elokuuta.

– Kuntaverkko on rajussa muutoksessa. Väestönkehitys vaikuttaa kuntiin voimakkaasti ja vaikutuksiin on reagoitava viimeistään nyt, Luukkainen ja Löfgren tähdentävät.

Joka kolmas yli 420 000 kuntatyöntekijästä kuuluu JUKOn sopimien virka- ja työehtojen piiriin. JUKO sopii työehdoista myös kuntia lähellä olevilla Avainta-aloilla. Lisäksi Suomen suurin julkisalojen neuvottelujärjestö neuvottelee työehdot valtiolla, yliopistoissa, kirkossa sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.