Teknisen sektorin henkilöstöpula vaarantaa kuntalaisten sujuvan arjen - KTK Tekniikan Asiantuntijat muistuttaa teknisten palvelujen merkityksestä kuntalaisten arjessa

6.4.2022

KTK:n puheenjohtaja Sari Estilä. Kuva: Kaisa Sirén.

Puheenjohtajamme Sari Estilä:n puhe Rovaniemellä 6.4.2022:

Teknisen sektorin henkilöstöpula vaarantaa kuntalaisten sujuvan arjen

Kunnissa podetaan kaikilla aloilla henkilöstöpulaa, erityisesti myös teknisellä sektorilla. Poikkeusaikoina, kuten nyt, on erityisen tärkeää pitää huoli teknisen sektorin henkilöstöstä.

KTK Tekniikan Asiantuntijat haluaakin muistuttaa teknisten palvelujen merkityksestä kuntalaisten arjessa. Ilman toimivaa kuntainfraa muutkaan kunnan palvelut eivät toimi. Puhdas juomavesi, turvalliset rakennukset, kadut ja puistot sekä mm. elintarviketurvallisuus takaavat kuntalaisille ja kunnan palveluille edellytykset toimia turvallisesti ja tehokkaasti. Esimerkiksi koulurakennusten hyvä kunto ja siisteys takaavat opetushenkilöstölle hyvät työolot ja oppilaille laadukkaan oppimisympäristön.

Teknisen henkilöstön henkilöstöpula on nähtävillä koko maassa. Tekninen valvonta ja seuranta jää väkisin liian vähälle huomiolle. Ylityöllistetty henkilöstö ei ehdi tekemään kaikkea laadukkaan tuloksen saamiseksi. Teknisen sektorin työ on vaativaa asiantuntija työtä, joka vaatii hyvän sekä korkean koulutuksen. Kohtuuttomat kiireet ajavat teknistä asiantuntijatyötä tekevät kaaoksen partaalle.

Henkilöstöpulaan vaikuttaa suuresti palkkaus, joka on huomattavasti heikompi verrattuna yksityiseen sektoriin. Hyvän kokemuksen ja koulutuksen omaava tekniikan alan ammattilainen on lähes mahdoton saada kuntasektorille töihin huonon palkan johdosta. Tähän voi vaikuttaa vain työnantaja maksamalla tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ja henkilökohtaista palkanosaa. Lisäksi tämä suuri palkkojen jälkeen jääneisyys vaatii palkkaohjelman.

KTK haluaakin muistuttaa kuntatyönantajia, että teknisestä henkilöstöstä säästämällä vaarantuu kuntalaisten sujuva arki. Perusturvallisuus on jokaisen oikeus, ja henkilöstöpula tekniseltä sektorilta ajaa kriittiset toiminnot nopeasti kaaokseen ja vaarantaa tietoisesti kuntalaisten terveyden.