KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry


KRI rakennusmestarit ja insinöörit ry muodostuu 15 jäsenyhdistyksestä, minkä lisäksi liittoon kuuluu myös yksittäisiä henkilöjäseniä. Jäsenistö koostuu mm. kuntien, kuntayhtymien, kuntainliittojen ja seurakuntien palveluksessa olevista rakennusmestareista, teknikoista, insinööreistä ja teknillisissä oppilaitoksissa opiskelevista jäsenistä.

KRI ry:n tarkoituksena on valvoa sekä paikallisella että keskusliitto-tasolla jäsenistönsä palkkauksellisia, ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuuksia.

Liitto toimii Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n yhteistyö-yhdistyksenä tavoitteena rakennusmestareiden ammatillisen, koulutuksellisen sekä yhteiskunnallisen arvostuksen säilyttäminen että myös sen kohottaminen.

Perustamisvuosi 1945. KTK:n jäsenjärjestö vuodesta 1970.
Puheenjohtaja: Petri Koskinen, petri.koskinen@kerava.fi

Jäsenyhdistykset/ paikallisosastot:
Espoo, Etelä-Pohjanmaa, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Etelä- ja Pohjois-Karjala, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vantaa

Pääasiallinen jäsenkunta: Rakennusmestareita, AMK -insinöörejä
Liittyminen jäseneksi: Jäsenyhdistysten kautta tai suoraan KRI:hin.

Lisätietoja ja ajankohtaiset KRI-tiedotteet: http://www.kri.fi/