ALUESUUNNITTELIJA HELSINKIIN, hae 20.11.2017 klo 12 mennessä

30.10.2017

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä
palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä
palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.
Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus vastaa maankäytön yleissuunnittelusta, asemakaavoituksesta,
maaomaisuuden kehittämisestä ja tonteista, liikenne- ja katusuunnittelusta sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta.


Aluesuunnittelija


Työavain 6-234-17
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.12.2017 (päättyy 31.08.2019)
Hakuaika päättyy 20.11.2017 kello 16:00
Alueellinen suunnittelu, Kansakoulukatu 3, 00100, Helsinki
Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Tekninen ala
Tehtävän kuvaus: Haemme kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalveluun innokasta ja kokenutta maisemasuunnittelijaa.
Tehtävänäsi on yleisten alueiden suunnitelmien laatiminen, alueellisten kehittämistavoitteiden määrittely ja
yhteensovittaminen, erilaisten parantamishankkeiden valmistelu ja priorisointi sekä laaja asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö.
Lisäksi toimit maisemasuunnittelun asiantuntijatehtävissä asemakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa,
Aluesuunnittelija kuuluu organisaatiossa läntiseen tiimiin, mutta tehtävät voivat sijoittua eri puolille kaupunkia. Työssä
pääset näköalapaikalle kehittämään toimivaa ja laadukasta Helsinkiä.
Toimit aluevastuullisena suunnittelijana ja osallistut asiantuntijana tai projektinvetäjänä useisiin samanaikaisiin projekteihin.
Vastaat asemakaavatasoisesta maisemasuunnittelusta ja soveltuvien asemakaavojen valmistelusta. Menestyt työssä
parhaiten, jos hallitset monialaisen kaupunkitilan suunnittelun, olet perehtynyt projektinhallintaan ja sinulla on monipuolinen
kokemus ja asiantuntemus maisema-arkkitehtuurista ja toimialan suunnittelutehtävistä. Tarvitset suunnitteluosaamisen
lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Määräaikainen työsuhde 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusehto: Yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu maisema-arkkitehdin tutkinto tai muu soveltuva suunnittelualan
ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen taito.
Lisäksi edellytämme: Edellytämme kokemusta vastaavista tehtävistä.
Luemme eduksi: Aiemman työkokemuksen kaupunkisuunnittelusta, suunnitteluohjelmistojen monipuolisen ja sujuvan
hallinnan sekä muun kielitaidon. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja kehitysmyönteisyyttä ja laajaa kiinnostusta kaupunkien
kehittämiseen.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min/viikko
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
yksikön päällikkö Tero Santaoja
09 310 37 155
etunimi.sukunimi(at)hel.fi
tiimipäällikkö Jouni Heinänen