Siirry sisältöön

Avaintan palkantarkistukset vuonna 2024

Avaintessin optiovuoden palkantarkistuksista päästiin neuvottelutulokseen 21.11.2023. Kaikki sopijaosapuolet, Tekniikka ja Terveys KTN mukaan lukien, ovat nyt hyväksyneet neuvottelutuloksen, joten palkkoja korotetaan vuonna 2024 seuraavalla tavalla: 

1.2.2024
Maksetaan jo aiemmin sovittu 0,3 prosentin keskitetty kehittämiserä yleiskorotuksena peruspalkassa tai siihen rinnastettavassa kuukausipalkassa.
  
1.5.2024
Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,1 prosenttia.
  
1.10.2024
Maksetaan paikallinen järjestelyerä 0,3 prosenttia. Paikallisten neuvottelujen takaraja on 31.8.2024. Jos erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.

Järjestelyerä maksetaan yleiskorotuksena, jos erästä ei neuvotella paikallisesti tai jos erimielisyystapauksessa työnantaja laiminlyö erän kohdentamisesta annettavan selvityksen antamisen luottamusmiehille.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Työmarkkinajärjestöjen keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona

Keskustelut keskeytyivät SAK:n tuotua pöytään maan hallituksen ohjelmassaan kaavailemia muita työelämän heikennyksiä. KTK:n jäseniä edustavan JUKOn lähtökohta oli, että neuvottelut keskittyvät työmarkkinamalliin, mikä jo sekin on riittävän haastavaa. Neuvottelujärjestö ei edelleenkään hyväksy lakiin säädettävää vientivetoista palkankorotusmallia. Edellytämme myös, että hallitus ei vie malliaan eteenpäin. Julkisalojen laahaavaa palkkakehitystä ei voi lukita vientialojen palkankorotustasoon. Neuvotteluissa palkoista on