Projektijohtaja Helsingin kaupunki (tarve- ja hankesuunnittelu), hae 8.12.2017 klo 15 mennessä

8.11.2017

Projektinjohtaja

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Rakennetun omaisuuden hallinta, Palvelutilaverkko/Tarve- ja hankesuunnittelutiimi

Työavain 6-237-17

Haku päättyy 08.12.2017 klo 15:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta.

Tehtävän kuvaus

Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu hallitsee kaupungin tila-, katu- ja puisto-omaisuutta ja määrittelee toimitilahankkeiden tavoitteet.

Haemme tarve- ja hankesuunnittelutiimiin PROJEKTINJOHTAJAA

Tehtäviin kuuluvat talonrakennushankkeiden tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen projektinjohto, suunnittelun ohjaus ja hankkeiden valmistelu päätöksentekoon, hankkeiden alkuvaiheisiin liittyvät selvitystehtävät ja osallistuminen palvelutilaverkon suunnitteluun sekä muut, esim. toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää talonrakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheiden tuntemista, monipuolista kokemusta rakennussuunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta.

Olet motivoitunut, yhteistyö- ja koordinointikykyinen henkilö ja hallitset laajoja kokonaisuuksia. Sinulla on itsenäinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen ote työhön, hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Luemme eduksi kokemuksen julkisten palvelurakennusten ja peruskorjaushankkeiden suunnittelusta, pääsuunnittelija-, rakennuttamis-, kiinteistönkehittämis- ja tilaajatehtävistä, palvelutilaverkkoselvityksistä, erilaisista toteutusmuodoista, työympäristön kehittämisestä ja tietomallin hvödyntämisestä tai muun tehtävässä hyödynnettävissä olevan erityisosaamisen sekä verkostoituneisuuden alalla.

Tarjoamme mielenkiintoisen, merkityksellisen ja monipuolisen työtehtävän aktiivisessa toimintaympäristössä sekä Helsingin kaupungin henkilöstölleen tarjoamat hyvät työsuhde-edut.

Tehtävän lopullinen sisältö ja palkka määräytyvät valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksensa.

Kelpoisuusehto

Korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto tai vastaava rakennusalan tutkinto. Vähintään 5 vuoden kokemus talonrakennuksen suunnittelu- tai rakennuttamistehtävissä.

Työaika

36 h 45 min/vko

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Tiimipäällikkö Päivi Etelämäki, 040-1279815, etunimi.sukunimi(at)hel.fi Yksikön päällikkö Jarmo Raveala, 040-1781575, etunimi.sukunimi(at)hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hae paikkaa osoitteessa www.helsinkikrekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.