Tilaturvallisuuspäällikkö, Helsingin kaupunki, hae 7.12.2017 klo 16 mennessä

16.11.2017

Tilaturvallisuuspäällikkö

Vakinainen työsuhde

Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet / Rakennetun omaisuuden hallinta, Yhteiskuntavastuu -yksikkö

Työavain 6-247-17

Haku päättyy 07.12.2017 klo 16:00

Työpaikan osoite Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Helsingin kaupunkiympäristöä sekä tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Toimialan kolme palvelukokonaisuutta ovat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet sekä palvelut ja luvat. Niiden lisäksi toimialalla on keskitetyt hallinto- ja tukipalvelut.

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa rakennetun omaisuuden hallinnasta, tilapalveluista, ylläpidosta, rakennuttamisesta sekä asuntotuotannosta.

Tehtävän kuvaus

Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu hallitsee kaupungin tila-, katu- ja puisto-omaisuutta ja määrittelee toimitilahankkeiden tavoitteet.

Haemme yhteiskuntavastuuyksikköön TILATURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖÄ

Tehtävänäsi on huolehtia kaupunkitasoisesta kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden kehittämisestä ja laaja-alaisista tilaturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä, joita ovat mm. toimitilaturvallisuuden teknisten suunnitteluohjeiden laatiminen ja ylläpitäminen, tarpeiden määrittely yhdessä toimialojen kanssa sekä asiantuntijana toimiminen toimitilojen perusparannus- ja uudisrakennushankkeissa sekä teknisten turvajärjestelmien hankinnoissa.

Tehtäviä hoidetaan tiiviissä yhteistyössä mm. tilojen käyttäjien, kaupungin muun turvallisuushenkilöstön, rakennuttamisen ja ylläpidon asiantuntijoiden, palveluntuottajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Sinulla on erinomaiset yhteistyötaidot ja kehittämishakuinen asenne, kykyä tarkastella suuria kokonaisuuksia, tilaturvallisuuteen liittyvää teknologiaosaamista, projektinjohtamistaitoja, alan palveluntarjoajien ja lainsäädännön tuntemusta sekä hyviä viestintätaitoja.

Turvallisuusalan koulutus ja täydennyskoulutus, soveltuva teknisen alan koulutus ja turvallisuusalan kenttätyökokemus luetaan eduksi.

Tehtävään valittavasta voidaan tehdä henkilön suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Tarkempia tietoja turvallisuusselvitysmenettelystä ja -selvityksestä osoitteessa www.supo.fi.

Saat Helsingin kaupungin hyvät työsuhde-edut ja mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi asiantuntevassa organisaatiossa. Potentiaalisia hakijoita voidaan kutsua haastatteluun jo hakuajan kuluessa.

Kelpoisuusehto

Soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 5 vuoden työkokemus turvallisuusalan asiantuntijatehtävistä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työaika

36 h 45 min/vko

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Yksikön päällikkö Katri Kuusinen, 09-310 39163, etunimi.sukunimi@hel.fi, 27.11.2017 alkaen Rakennetun omaisuuden hall.pääll. Sari Hildén, 09-310 40315, etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätietoa

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto

Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavaimen numero ohjaa ilmoitukseen.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.