Rakennusinsinööri, Tervolan kunta, hae 4.4.2018 klo 13 mennessä

6.3.2018

 

                      Tervolan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi kokoaikaisen

 

                                    RAKENNUSINSINÖÖRIN TOIMEN 

 

Rakennusinsinööri toimii teknisen toimen alaisuudessa ja vastaa kiinteistöt - ja yleiset alueet tulosalueista (sis. liikunta- ja vapaa-ajanpaikat). Rakennusinsinöörin tehtäviin kuuluu mm. kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusomaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen (mm. luokitus, energiatehokkuus, kunnossapito, toimintatavat) ja ohjaus, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen hoidon kehittäminen ja ohjaus sekä kunnan työsuojelupäällikön tehtävät ja teknisen johtajan sijaistaminen. Vuoden 2019 alusta sisällytetään mahdollisesti rakennustarkastajan tehtävät valitulle henkilölle.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta ja hyvää suomen kielen taitoa.

 

Arvostamme kokemusta kunnallissektorista ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti sekä tiimissä sekä johtamiskokemusta. Eduksi luetaan kokemus rakennusvalvonnan työstä ja ylemmästä amk-tutkinnosta.

 

Toimen tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Toimi täytetään toistaiseksi ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Tervolan kunta on savuton työpaikka.

 

Hakemus tulee jättää 4.4.2018 klo 13.00 mennessä. Hakemukset toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 162876). Postitse toimitettaviin hakemuksiin tulee liittää vain nimikirjanote/ansioluettelo niistä koulutuksista ja työkokemuksista, jotka hakija haluaa huomioitavan tointa täytettäessä. Todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta pyydetään tarvittaessa erikseen. Hakemuksen toimitusosoite: Tervolan kunta, Tekninen lautakunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Virpi Mäki-Iso puh 0400 466 705 tai virpi.maki-iso@tervola.fi.

 

Tekninen lautakunta