Kunnossapitomestari, Savonlinnan kaupunki, hae 25.6.2018 klo 12 mennessä

30.5.2018

 

     

 kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä

 

 

 

hakee vakituiseen virkaan

 

KUNNOSSAPITOMESTARIA

 

Tekniseen toimialaan kuuluva kunnallistekniset palvelut vastaa liikenneväylien ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

 

Kunnossapitomestarin tehtäviin kuuluu pääasiassa itäisen alueen (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta) liikenneväylien ja yleisten alueiden sekä vesihuoltoverkoston kunnossa- ja ylläpitotyön johtaminen sekä toimintojen kehittäminen. Kunnossapitomestari huolehtii henkilöstön ja kaluston turvallisesta, tehokkaasta ja taloudellisesta käytöstä sekä toimii kantakaupungin kunnossapitomestarin ja kunnossapitopäällikön sijaisena sekä osallistuu varallaolojärjestelmään.

 

Virkaan valittavalta edellytetään tie- ja vesirakennus, louhinta- ja maanrakennus tai yhdyskuntatekniikan linjan teknikon, insinöörin tai insinöörin (AMK) tutkintoa sekä kokemusta väylien ja yleisten alueiden sekä vesihuoltoverkoston kunnossapito- ja ylläpitotyöstä.

Lisäksi arvostamme hyviä tietoteknisiä taitoja sekä hyvää yhteistyökykyä. Kunnallisen toimintaympäristön tuntemus katsotaan eduksi.

 

Savonlinnan kaupunki tarjoaa vastuullisen ja itsenäisen tehtävän sekä mahdollisuuden kehittää yksikön toiminta- ja työskentelymenetelmiä.

 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan neljän (6) kuukauden koeaikaa.

 

Hakemukset jätetään osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin liitetään kelpoisuutta osoittavat todistukset skannattuna tai kopiot niistä toimitetaan osoitteeseen Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala/Pirjo Salmi, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna. Kuoreen merkintä: ”Kunnossapitomestari”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakuaika päättyy 25.6.2018 kello 12.00.

 

Lisätietoja antaa:

Kunnossapitomestari Juha Räsänen, 044 417 4625

 

                      Savonlinnan kaupunki on savuton työpaikka.

                      www.savonlinna.fi