Kiinteistölakimies, Porin kaupunki, hae 31.8 klo 15.15 mennessä

30.7.2018

Kiinteistölakimies

 

Porin kaupunki, Tekninen toimiala, Infrayksikkö, Infrajohtaminen

 

Tekninen toimiala vastaa kiinteistöjen, vesi-, liikenne- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi toimialan vastuulle kuuluvat maanmittausalaan liittyvät maastomittaukset sekä maaperätutkimukset, kaupungin kiviainestuotanto, ajoneuvot, kuljetukset ja työkonekalusto sekä pysäköinninvalvonta, yleisöpalvelut ja jätehuolto. Toimiala jakautuu infra- ja tilayksikköön sekä yhteiset palvelut-yksikköön.

 

Haku päättyy: 31.8.2018 klo 15.15                                  

Työsuhteen kesto: Vakinainen

Työn luonne: Kokoaikatyö

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan

Palkkaus: 3.949,34 €

 

Kaupungin maapolitiikka käsittää maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Kiinteistölakimies valmistelee maanhankintaa ja kiinteistöjen luovuttamista koskevia sekä muita sopimusasioita.

 

Viran kelpoisuusvaatimukset: Oikeustieteen maisterin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto

 

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset

 

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

 

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

 

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 

Yhteystiedot: Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku p. 044 701 1811