Suunnitteluinsinööri, Tuusulan kunta, hae 31.10.2018 mennessä

2.10.2018

Tuusula on vireä, kasvava ja hyvinvoiva kunta Helsingin seudulla. Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

 

Tuusulan kaavoitus hakee

 

Suunnitteluinsinööriä liikennesuunnittelutehtäviin

 

Suunnitteluinsinöörin tehtävä on osallistua asemakaavojen, osayleiskaavojen ja yleiskaavan valmisteluun sekä näihin liittyvien töiden ja selvitysten tilaamiseen ja ohjaamiseen. Tehtävät liittyvät maankäytön ja liikenneverkon kehittämiseen, liikkumisen ja liikenteen suunnitteluun sekä suunnitelmien vaikutusten arviointiin. Joukkoliikennettä Tuusula suunnittelee HSL-yhteistyössä. Mielenkiintoisia suuria tulevaisuuden hankkeita ovat mm. Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolen Kehä IV sekä mahdolliset Tuusulan pikaraitiotiet.

 

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai muu soveltuva alan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulutasoinen tutkinto sekä kokemusta alan ammattitehtävistä. Arvostamme aktiivista ja ennakkoluulotonta asennetta työntekoon. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

 

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3 645 euroa/kk, jonka lisäksi maksetaan mahdolliset lisät. Virka täytetään aikaisintaan 1.12.2018 alkaen. Ennen paikan vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos p. 040 314 2014 ja kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen p. 040 314 2012

 

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ke 31.10.2018 mennessä sähköisesti www.tuusula.fi/tyopaikat. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.