Katuinsinööri, Tuusulan kunta, hae 31.10.2018 mennessä

3.10.2018

Haemme uudelleen Tuusulan kunnan kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle

KATUINSINÖÖRIÄ

 

Katuinsinöörin tehtävänkuva liittyy osana laajempaa toimialan ydinprosesseja, mitkä ovat kunnan etujen ja maaomaisuuden valvonta, tuottaa kuntaan asumisen ja työpaikkojen vaatima infrastruktuuri sekä luoda ja ylläpitää kuntalaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuin- ja työpaikkaympäristö

Katuinsinööri toimii kunnossapito- ja viheralueet yksikössä vastaten pääosin kunnan katuinfraan liittyvien rekistereiden ylläpidosta ja yleisiin alueisiin liittyvien katulupien käsittelystä ja valvonnasta. Lisäksi katuinsinöörin tehtäviin kuuluu kunnan katu- ja taitorakenteiden kunnon seuranta ja saneerausohjelmien laadinta yhteistyössä vesilaitoksen ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa. Katuinsinööri osallistuu myös asiakaspalveluun ja kustannusseurantaa yksikköön liittyvissä asioissa. Katuinsinööri toimii yksikön päällikön sijaisena ja turvallisuuskoordinaattorina yksikön rakennushankkeissa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa (insinööri AMK tai opisto) sekä esimieskokemusta ja kokemusta kunnossapidon töistä.

Lisäksi arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, hankintaosaamista, katujen kunnossapidon yleistä tuntemusta, esimies-, yhteistyö- ja tietotekniikkataitoja.

Virkasuhde on vakinainen. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Valitun on, ennen virkasuhteen vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä. Virka on haettavana uudelleen. Aiemmin virkaa hakeneet otetaan huomioon ilman eri hakemusta.

Lisätietoja antaa kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen, p. 040 314 3557, jari.huttunen(at)tuusula.fi.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan viimeistään 31.10.2018 mennessä sähköisesti osoitteessa www.tuusula.fi/tyopaikat.