Lääkintälaitehuollon asentaja, Kanta-Hämeen keskussairaala, hae 14.11.2018 klo 12 mennessä

2.11.2018

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin teknisten palvelujen yksikössä on haettavana lääkintälaitehuollon asentajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä.

 

Teknisten palveluiden keskeisenä tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin yksiköille (Hämeenlinna ja Riihimäki) ja Hämeenlinnan terveyspalvelujen terveysasemille sekä turvata ja kehittää energiahuoltoa, veden- ja kaasunjakelua sekä rakennusten, laitteiden ja järjestelmien toimivuutta. Asentajan tehtävät keskittyvät pääsääntöisesti keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön teknisiin palveluihin, mutta tarvittaessa myös muille alueille.

 

Lääkintälaitehuollon asentajan tehtäväkokonaisuus käsittää:

- Lääkintäteknisten järjestelmien sekä laitteiden toiminnan turvaaminen häiriöttä ja potilasturvallisuus huomioiden

- Laitteiden huoltosuunnitelmien tekeminen, ennakkohuolto, suunnitelman mukainen huolto ja häiriö-/ poikkeustilanteisiin reagointi

- Lääkintäteknisen huollon asiantuntijatehtävät

- Oman teknisen alueen työprosessien kehittäminen sekä osallistuminen lääkintätekniikan ja teknisten palvelujen toimintojen jatkuvaan parantamiseen

- Osallistuminen hankintojen suunnitteluun, tilaus- toimitusketjun hallintaan sekä vastaanottoihin

- Tarvittaessa osallistuminen korjaus- ja muutostyöprojekteihin ja niiden suunnitteluun

- Valmius oma-aloitteiseen itsenäiseen työskentelyyn ja oman ammattitaidon kehittämiseen

 

Erityisesti arvostamme lääkintälaitteiden tuntemusta ja lääkintälaitteisiin liittyvien viranomaismääräysten tuntemusta sekä perehtyneisyyttä sairaalassa käytettäviin lääkintäteknisiin järjestelmiin. Tehtävien hoito edellyttää hyvää ja jatkuvaa vuoropuhelua sekä yhteistyötä sairaalan eri organisaatioiden, käyttäjien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi arvostamme hyviä tietoteknisiä valmiuksia, halukkuutta jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, englannin kielen taitoa ja valmiutta varallaoloon tarvittaessa.

 

Edellytämme soveltuvaa ammatillista koulutus tai kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä.

 

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan mahdollisimman pian valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Käytössä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

 

Organisaation kuvaus

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan noin 173 000 asukkaalle Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa ja Riihimäen sairaalassa. Henkilöstömäärä on noin 2 000. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjoaa osaavaa asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa, Sinua kuunnellen.

 

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen. Henkilöstöetuuksia on tarjolla monipuolisesti, muun muassa Sportti&KulttuuriPassi. Loma-asunnot Vuokatissa ja Saariselällä ovat henkilöstön vuokrattavissa ympäri vuoden. Lisäksi Hämeenlinnan seudulla on kaksi kesänviettopaikkaa henkilöstön virkistyskäyttöön. Henkilökuntayhdistykset Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle.

 

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.

 

 

 

Yhteystiedot

 

Tekninen johtaja Ville Vuorijärvi puh. 03 629 2701 sekä lääkintätekniikan huoltopäällikkö Irma Heinonen puh. 03 629 2736. Sähköpostilla tiedustelut: etunimi.sukunimi@khshp.fi.

 

www.khshp.fi/rekry

www.facebook.com/khshp/

 

 

Täytä avoin hakemus osoitteessa www.khshp.fi/rekry