Avaintaan uusi työehtosopimus

17.6.2022

KTN:n hallitus hyväksyi keskiviikkona Avainta-alojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.5.2022–30.4.2025. KTN edusti neuvotteluissa KTK:n jäseniä ja KTK:sta neuvotteluihin osallistuivat työmarkkina-asiamies Tomas Wass ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi.  Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden.

2022
Tänä vuonna yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia, kuitenkin vähintään 46 euroa 1.5.2022 alkaen.

Paikallinen 0,5 prosentin erä neuvotellaan 14.10.2022 mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1.11.2022 alkaen.

2023
Ensi vuonna peruspalkat tai niihin rinnastettavat kuukausipalkat nousevat 1,5 prosenttia 1.6.2023 alkaen. Paikallisesta 0,4 prosentin järjestelyerästä neuvotellaan 31.3.2023 mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1.6.2023 alkaen.

Lisäksi ensi vuonna neuvotellaan liittotasolla 1,2 prosentin kehittämiserän käytöstä. Erä on käytössä 1.6.2023.

Osa kehittämiserästä käytetään vuosilomataulukon B-rivin poistoon 1.4.2023 alkaen sekä kokemuslisämääräysten yhdenvertaisuuden parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rahaa toimenpiteisiin työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

2024
Myös 1.2. 2024 käytössä on 0,4 prosentin keskitetysti jaettava kehittämiserä. Osa erästä varataan palkkausjärjestelmän kehittämiseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään työvoiman saatavuuden parantamiseen. Osalla kehittämiserää katetaan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kustannuksia.

Kolmannen vuoden palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta osapuolet neuvottelevat 15.3.2024 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2024.

AVAINTES koskee noin 40 000: ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat Tekniikka ja Terveys KTN ry, JUKO, OAJ, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Avaintyönantajat AVAINTA ry.

Avainta-alojen työehtosopimusneuvottelut alkoivat sopimuksen irtisanomisella 12. tammikuuta. Sopimuksettomaan tilaan alat siirtyivät maaliskuun alussa.

Uudet perhevapaat työehtosopimukseen

Työehtosopimus korostaa nyt tasa-arvoa, kun sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

Perhevapaauudistuksen osalta KTN tavoitteli tällä neuvottelukierroksella yhdenvertaista määrää palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle. AVAINTESin sopimuskirjaukset vastaavat nyt perhevapaata koskevaa lakiuudistusta. Kirjaukset tulevat voimaan samaan aikaan uudistuksen kanssa 1. elokuuta.

KTN:lle oli myös tärkeätä, että palkankorotukset saatiin voimaan taannehtivasti kuluvan vuoden toukokuusta alkaen.

Myös tekstiparannukset ovat olennaisia. Perhevapaiden uusi jakautuminen palkallisena lisää työelämän tasa-arvoa. Lisäksi ensi keväänä saamme vihdoin poistettua vuosilomamääräyksistä niin sanotun B-rivin, jonka käyttö on jo pitkään koettu vanhentuneeksi. B-rivin poisto on ollut KTN:n tavoitteena jo usean neuvottelukierroksen aikana.