Siirry sisältöön

JUKOn toiminnanjohtajaksi on valittu Jouni Vattulainen

Oikeustieteen kandidaatti (OTK) Jouni Vattulainen on nimitetty 35:tä akavalaista julkisalojen ammattiliittoa ja 200 000:ta palkansaajaa työmarkkinaneuvotteluissa edustavan JUKOn toiminnanjohtajaksi.

Vattulainen on työskennellyt JUKOssa useita vuosia muun muassa kunta- ja hyvinvointialueen sektorin neuvottelupäällikkönä ja juristina. Järjestön va. toiminnanjohtajana hän on toiminut helmikuusta 2024.

– Olen ylpeä voidessani tehdä työtä julkisalojen edunvalvonnan hyväksi. On mahtavaa edustaa korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka huolehtivat yhteiskunnastamme ja kansalaisista heidän elämän erivaiheissa. Tavoitteeni on myös jatkossa vahvistaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa JUKOn roolia aktiivisena ja vahvana työmarkkinatoimijana, Vattulainen sanoo.

– Jouni Vattulaisen vahva osaaminen, pitkä kokemus JUKOn toiminnasta ja kehittävä ote painottuivat valinnassa ja ovat olennaisia edistettäessä akavalaisten julkisalojen palkansaajien edunvalvontaa, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Toiminnanjohtaja vastaa muun muassa kehittämisestä, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä neuvottelutoiminnan koordinoinnista ja neuvottelutoiminnasta.

Julkinen sektori neuvottelee seuraavan kerran virka- ja työehtosopimuksista keväällä 2025.

JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 akavalaista liittoa. Neuvottelujärjestö sopii liittojensa jäsenten virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Sinua voisi kiinnostaa myös

JUKO: Sote-alan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkauksen kehittämiseksi. Sopijapuolten hyväksymä neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus). Sote-alan ammattilaisille neuvottelutulos tuo uusia palkkaryhmiä, joiden avulla pystytään kehittämään alan palkkausjärjestelmää ja palkkausta. Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden

Työmarkkinajärjestöjen keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona

Keskustelut keskeytyivät SAK:n tuotua pöytään maan hallituksen ohjelmassaan kaavailemia muita työelämän heikennyksiä. KTK:n jäseniä edustavan JUKOn lähtökohta oli, että neuvottelut keskittyvät työmarkkinamalliin, mikä jo sekin on riittävän haastavaa. Neuvottelujärjestö ei edelleenkään hyväksy lakiin säädettävää vientivetoista palkankorotusmallia. Edellytämme myös, että hallitus ei vie malliaan eteenpäin. Julkisalojen laahaavaa palkkakehitystä ei voi lukita vientialojen palkankorotustasoon. Neuvotteluissa palkoista on

Avaintan palkantarkistukset vuonna 2024

Avaintessin optiovuoden palkantarkistuksista päästiin neuvottelutulokseen 21.11.2023. Kaikki sopijaosapuolet, Tekniikka ja Terveys KTN mukaan lukien, ovat nyt hyväksyneet neuvottelutuloksen, joten palkkoja korotetaan vuonna 2024 seuraavalla tavalla:  1.2.2024Maksetaan jo aiemmin sovittu 0,3 prosentin keskitetty kehittämiserä yleiskorotuksena peruspalkassa tai siihen rinnastettavassa kuukausipalkassa.  1.5.2024Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,1 prosenttia.  1.10.2024Maksetaan paikallinen järjestelyerä 0,3 prosenttia. Paikallisten neuvottelujen takaraja on 31.8.2024. Jos erän

Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusaloilla on päästy sopimukseen 1.2.2024 keskitettyjen järjestelyerien jaosta

Sopimuskorotukset vuonna 2024 Kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusaloilla on päästy sopimukseen 1.2.2024 keskitettyjen järjestelyerien jaosta. Sopimusten sisältö poikkeaa jonkin verran sopimusaloittain. TS: Terveystarkastajat siirtyvät toimistotyöaikaan 1.6.2024 alkaen Keskitetyn järjestelyerän käytön yhteydessä sovittiin, että terveystarkastajiin ja terveystarkastajia vastaavilla nimikkeillä oleviin viranhaltijoihin/työntekijöihin noudatetaan 1.6.2024 alkaen KVTESin työaikaluvun 8 §:n mukaisen toimistotyöajan määräyksiä. KVTESin liitteen 18 mukaisia työaikamääräyksiä sovelletaan